Picassent va destinar 1.150.503 euros a l’àrea social durant 2019

El regidor de Benestar Social, Carles Silla, ha fet pública la memòria corresponent a 2019 amb una descripció dels serveis i activitats realitzats al llarg de l’any i que augmenta, en més de 40.000 euros, respecte 2018.

Una vegada realitzat un estudi per abordar totes les despeses socials derivades a ajudar les persones més necessitades, des del consistori es fan públiques les xifres per donar a conèixer els fons destinats a esta matèria. Així, es varen abonar un total de 130.491,64 euros en ajudes socials destinades a pal·liar les necessitats més bàsiques de 195 famílies del municipi. A més, es varen concedir 1.023 ajudes i solament se’n varen denegar 10 per superar el mínim d’ingressos establerts.

Respecte els pagaments de subministrament de llum, aigua i gas, s’han pagat 472 rebuts de llum amb un cost de 32.274 euros, 243 rebuts d’aigua amb un cost de 23.306 euros i 43 rebuts de gas amb un cost total de 1.793 euros. També s’han abonat 65 rebuts de lloguer per 19.587 euros. En quan al cobriment de les necessitats bàsiques, de l’estudi es desprèn que es varen entregar 1.930 vals per a l’adquisició de menjar amb un cost de 38.600 euros.

Cal destacar també que, el 85% de les famílies beneficiades són de nacionalitat espanyola i el 15% pertanyen a altres nacionalitats. A més, cal sumar també el cost del personal treballador destinat a l’àrea de serveis socials generals que ascendeix a 188.358 euros.

El serveis destinats per a les activitats de les persones majors i persones dependents també han sigut objecte d’anàlisi i estudi des d’on es desprenen 246.220 euros; i els serveis per a persones amb Diversitat Funcional han rebut 98.145 euros. Respecte a les atencions psicològiques, els grups terapèutics, els serveis especialitzats per a menors en risc i els serveis contra les addiccions s’han destinat 201.736 euros. També s’ha subvencionat l’Economat Interparroquial de Càritas amb 32.000 euros i al Fons Valencià per la Solidaritat, 20.000 euros.

En definitiva, més d’un milió d’euros, que tal i com ha manifestat l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, «Estes polítiques socials són una prioritat per a l’equip de govern que presidisc. Any rere any, anem a continuar posant tots els recursos necessaris per ajudar les famílies i les persones del nostre municipi que més ho necessiten».