Rafelbunyol amplia el seu PAE

L’Ajuntament de Rafelbunyol ha ampliat el seu Programa d’Ajuda Estudiantil per a donar resposta a una necessitat detectada des del professorat de l’IES. Un servei gratuït de reforç a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
Aquesta iniciativa es duu a terme des de la Regidoria d’Educació, en coordinació amb el Departament d’Orientació Escolar de l’IES Rafelbunyol, el Gabinet Psicopedagògic Municipal i les tècniques de Serveis Socials, encarregats de la detecció de la necessitat per a ser usuari o usuària d’aquest servei municipal.
Actualment, amb aquesta ampliació es dona servei a un total de 2 grups de primària i 2 grups de secundària. Un augment del programa que respon al fet que «la voluntat de l’Ajuntament és que ningú es quede arrere. Sabem que hi ha famílies que no poden cobrir aquesta necessitat en els i les menors, i volem atallar les desigualtats, per això, ampliem aquest servei, el qual considerem tan necessari i beneficiós» ens aclareix Rosa Azor, regidora d’Educació.
«L’Educació és un pilar imprescindible en el nostre Govern. Ningú, i menys per la seua condició social, ha de tindre problemes en l’accés a una formació igualitària» comenta Fran López, alcalde de Rafelbunyol.