Trobades restes d’un jaciment visigot durant les obres de remodelació del CEIP Jaume I d’Alcàsser

Amb motiu de les obres d’ampliació i remodelació del CEIP Jaume I d’Alcàsser, s’han trobat restes òssies pertanyents a un jaciment visigot. En aquests moments, s’està realitzant una intervenció arqueològica dirigida pels arqueòlegs Tina Herreros i Pablo Sañudo, que permetrà aportar noves dades sobre el ja conegut jaciment visigot de la Senda de l’Horteta, i de les poblacions que van poblar la zona en aquesta època.

 

Els treballs, d’acord amb el projecte constructiu, s’han iniciat pel pati nord del recinte. De moment, s’han localitzat set fosses d’inhumació amb característiques similars. Totes elles són de forma ovalada, amb una longitud superior als dos metres i amplària variable, excavades directament en el terreny natural. Sobre elles, s’emplacen lloses de pedra calcària a manera de deixant o làpida, que servien per a senyalitzar la seua ubicació.

 

Amb la finalitat de no interferir en els terminis previstos de duració de la primera fase de les obres, l’excavació s’està centrant en la documentació de les tres fosses situades en l’espai que ocuparà el nou pavelló de primària. En totes s’ha localitzat més d’un individu. Una d’elles conté quatre esquelets adults i un d’edat infantil: un home, una dona amb pendents, i un altre, encara per exhumar, el sexe del qual està pendent de determinar.

 

A més, en el farciment de terra de l’interior de la fossa, s’han trobat fragments ceràmics corresponents a un atuell i les mandíbules d’un bòvid i un carnívor, que formarien part del ritual d’inhumació. La cronologia proposada del conjunt gira entorn del s. VI d.C.

 

L’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, ha volgut deixar clar que «aquesta troballa només retardarà el mínim possible els treballs d’ampliació i remodelació del CEIP Jaume I». Així mateix, ha destacat la importància de les restes trobades, ja que «aporten més informació sobre els orígens del nostre poble».