Associacions ecologistes alerten sobre l’impacte del projecte d’Ampliació del Port de València i el seu Accés Nord

Per l’Horta, les plataformes El Litoral per al Poble i València per l’Aire, l’Associació de Veïnes i Veïns de Natzaret i Acció Ecologista-Agró adverteixen de l’augment de la contaminació que implica el projecte d’ampliació del Port de València i l’Accés Nord, impulsats pel l’Autoritat Portuària de València (APV), la Generalitat i el Ministeri de Foment. Projectes que empitjoren la qualitat de l’aire a València i al seu entorn metropolità, i que a més contradiuen la política estatal de lluita contra el canvi climàtic.
La projectada ampliació del Port de València i l’accés nord representaran un inevitable augment de la contaminació de l’aire de la ciutat, especialment als barris de Natzaret, Cabanyal i el Grau. Al trànsit de camions pesats caldria sumar les activitats de les grues del Port, alimentades amb gasoil, i l’ampliació del trànsit de vaixells de mercaderies i creuers.
D’una altra banda, la mateixa APV estima que amb l’Accés Nord al Port i l’ampliació del port, el trànsit augmentaria fins a arribar a 9.000 camions/dia. Amb això, en els pròxims anys pujaran les emissions contaminants sobre la nostra ciutat.
També cal comptabilitzar el gran impacte de les emissions generades per les obres faraòniques implicades en la construcció d’una «autovia submarina», sense oblidar el seu impacte en l’alteració i destrucció ambiental sobre els agroecosistemes de l’Horta, els ecosistemes del litoral i els metabolismes dels fons marins, i fins i tot sobre el Parc Natural de l’Albufera.
Greus efectes sobre la salut
Recordem que les dades de l’Agència Europea de Medi Ambient assenyalen al diòxid de nitrogen i partícules fines (PM2,5) que emeten els motors dièsel, predominants en camions, grues, vaixells de mercaderies i creuers, com a substàncies cancerígenes causants de vora 30.000 morts prematures anuals a Espanya.
Les concentracions de NO2 a l’entorn del port (barri de Natzaret) estan per damunt dels 40 micrograms/m3, valor màxim recomanat per l’OMS.
Segons la mateixa agència aquests danys a la salut humana costen als Estats membres de la Unió Europea entre 43.000 i 46.000 milions d’euros a l’any. És a dir, el conjunt dels danys econòmics, ambientals i sanitaris, molts d’ells irreversibles, que generarien l’Accés Nord i l’ampliació del Port de València superarien amb escreix els beneficis econòmics empresarials esperats.
Increment del Canvi Climàtic
Cap govern que es prenga seriosament el canvi climàtic pot seguir optant per l’ampliació d’uns projectes i activitats que indubtablement augmentaran les emissions de CO2 a l’atmosfera i fomentaran el trànsit de mercaderies per carretera en comptes de prioritzar el transport per ferrocarril.
Sol·licitem al Govern d’Espanya i a la Generalitat Valenciana que renuncien a aquest nou projecte megalòman, fàustic i innecessari d’expansió portuària, les obres i funcionament del qual tindrien conseqüències molt perjudicials per a la salut de la ciutat i de la seua àrea metropolitana. Contràriament, la ciutat de València i el benestar urbà necessiten que es dediquen les quantioses inversions públiques projectades a la millora del transport públic metropolità, a la recuperació de la qualitat ambiental de l’aire urbà de la ciutat, a la protecció i recuperació agrícola i ambiental de l’horta i a la seua connexió amb el litoral i el Parc Natural de l’Albufera.
Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *