El Foro d'Empresaris de la comarca analitza la situació per a sumar en la reactivació de l'ocupació al costat de la Mancomunitat

El Fòrum d’Empresaris analitza la situació de l’ocupació al costat de la Mancomunitat de l’Horta Sud

La Mancomunitat de l’Horta Sud va ser l’amfitriona d’una nova sessió del F’òrum d’Empresaris de la comarca per a analitzar i debatre el “Diagnòstic territorial per al foment de l’ocupació en la comarca de l’Horta Sud” i especialment les propostes i estratègies d’actuació.

Aquest Fòrum a través del seu Manifest sol·licitava l’engegada d’un pacte per l’ocupació en la comarca de l’Horta Sud, pla que es va iniciar ja fa 12 anys, a través de l’Acord Comarcal per la Creació d’Ocupació (ACCO), i que requereix una actualització dels agents socioeconòmics implicats.

Durant aquest temps la situació econòmica, social o cultural del territori ha evolucionat i ha modificat el comportament, l’estructura i el compromís de la societat civil, i per tant les polítiques dels diferents estaments públics.

La voluntat de la presidència de la Mancomunitat, i del ACCO, és adaptar-se a aquesta realitat i implicar als nous i diversos agents socioeconòmics en les estratègies que -de manera conjunta- s’acorden per a la creació d’ocupació, la inserció sociolaboral i el desenvolupament empresarial en l’Horta Sud.

Durant el col·loqui, es va posar de manifest la necessitat d’implementar accions que a curt termini suposarien un impuls al desenvolupament socioeconòmic, com l’adequació de la formació professional o la potenciació de l’associacionisme empresarial.

I amb aquest objectiu es va establir un espai de comunicació, amb el creixent Fòrum d’Empresaris Horta Sud, per a abordar aquesta col·laboració. Així, en aquesta jornada, es van debatre les línies estratègiques i propostes de l’estudi per a finalment articular la coordinació i cooperació per la millora de l’activitat econòmica i la inserció laboral en la nostra comarca.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *