L’Ajuntament de Meliana constitueix el Consell Sectorial de Festes

Meliana ha consitutït aquest desembre el Consell Sectorial de Festes, un òrgan de participació que forma part de l’organització municipal amb funcions de caràcter consultiu, d’assessorament, de coordinació, de debat, d’elaboració de propostes, d’informació de la política festiva municipal i d’ajuda en la realització material en els casos que així es determine.

Com explica la regidora de Festes, Maria Pilar Asensio: “El Consell Sectorial de Festes es constituïx per a agrupar esforços i interessos en benefici de la celebració de les Festes de Meliana i per a propiciar un debat permanent que estimule i done suport a les activitats lúdiques i festives que tenen lloc al municipi en tots els seus vessants”. Entre altres, les falles, Intercomparses de Moros i Cristians, les penyes taurines, les entitats musicals o les comissions de les diferents festes tradicionals del municipi.

L’assemblea General, estará formada per entre 5 i 19 persones organitzadores d’activitats festives i representants d’associacions i entitats que formen part de l’organització de les festes cada any.  També en formaran part de l’Assemblea aquells treballadors i treballadores municipals la labor dels quals està molt relacionada amb el desenvolupament de les Festes (Policia Local, personal de la Brigada d’Obres i Servicis, personal administratiu assignat a Festes, etc.).

Aprovat provisionalment en la sessió plenària de 27 de març de 2018, el Reglament Regulador del Consell Sectorial de Festes de Meliana va ser sotmés a informació pública  en el BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Meliana per un termini de 30 dies, durant els quals no es van presentar reclamacions. I es va publicar de manera definitiva el dia 8 de juny de 2018 en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *