Paterna no es poble per a tant de CO2. Article de Carles Martí

Article opinió de Carles Martí (Compromís Paterna)

Fent servir un títol de pel·lícula, ens trobem davant d’una realitat que cal evitar més prompte que tard. I és que el nostre poble si no fem res, en uns pocs anys es trobarà més envoltat de fum i de CO2 sense que ho puguem evitar.

Si ja som el poble amb més trànsit del País Valencià i uns dels que hi tenen més vehicles transitant pel seu terme municipal de tota Espanya, les polítiques que ens estan implantant en ares del progrés i del creixement econòmic els nostres “amics” del Partit Socialista empijoraran la nostra situació.
I és de veres que no són projectes que ells hagen iniciat, però també es de veres que els estan apadrinant com si foren seus. Doncs no senyors, el veritable canvi, comença per aturar les barbaritats neoliberals que tant hem patit. Comença per escoltar a la joventut que arran de tot el món s’està manifestant perquè veuen que si no fem alguna cosa, açò no té camí de retorn.

N’estic parlant de dos projectes com són l’ampliació del Bypass i la Construcció de Puerto Mediterrani, dos projectes que significarien un augment de més d’un 40% de vehicles passant per Paterna a diari, un augment del CO2 que ens tragarem els Paterners sense remei.

Per posar un exemple, en el pacte d’alcaldes, Paterna va publicar en l’any 2009 que a Paterna, emetem 5,63 Tones per habitant, amb un compromís per al 2020 de reduir-les en 1 tona per habitant. La realitat és que les dades enviades al pacte d’alcaldes esta setmana, es que sols s’han reduït en 0,2 tones per habitant, un 20% de l’objectiu.

Estes dades són més alarmants quan pensem que si s’implantaren a Paterna els dos projectes que abans he anomenat, l’augment de CO2 a Paterna seria d’1,8 Tones per Habitant, únicament contant les emissions dels vehicles, sense contar la despesa elèctrica que suposarien. Si senyors, no tan sols incompliríem el pacte d’Alcaldes, sinó que obligarien als nostres ciutadans a respirar un 30% més de CO2 que el que respiren hui, i un 50% més que el que haurien de respirar si haguessen complit el pacte d’Alcaldes.

Es per això que no calen mitges tintes en el que respecta al Bypass i a Puerto Mediterrani, cap dels dos projectes es necessari per a Paterna i els dos projectes seran nocius per a la salut de la nostra gent.
Ja no estem en el paradigma de justificar les emissions de CO2 amb la plantació d’arbres, o de comprar drets d’emissió a especuladors internacionals, estem en el moment de reduir les emissions sense pal·liatiu, sense excusa ni justificació, qualsevol projecte que augmente les emissions de gasos d’efecte hivernacle a Paterna, l’ hem d’aturar i els que ostenten el govern, tant a Madrid com a Paterna, ho han de saber.

Escolten a la joventut, escolten els que ens diuen, escolten que ens estan avisant , estem a les portes de no poder fer res per a remeiar un desastre medi ambiental a escala global. Escolten-los i paralitzen eixos projectes abans que siga tard.