Quart, el primer municipi europeu amb tendals per a reduir la contaminació

Quart de Poblet és ja el primer municipi europeu que disposa de tendals elaborats amb tèxtils preparats especialment per a la descontaminació d’atmosferes urbanes, després de concloure la seua instal·lació en el túnel de l’avinguda Nou d’Octubre i en el col·legi Ramón Laporta. Aquesta fita és possible gràcies a la participació de l’Ajuntament de Quart de Poblet en el projecte de la Unió Europea LIFE ‘Tractament de la contaminació de l’aire en entorns urbans europeus per mitjà de tèxtils fotocatalítics (Photocitytex)’, coordinat i liderat pel Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM) i en el qual estan presents també l’Associació de Recerca de la Indústria Tèxtil (AITEX) i dues institucions italianes: LEGAMBIENTE i Next Technology Tecnotessile (NTT).
El projecte va arrancar a finals de 2014, quan es van instal·lar els primers mesuradors per a realitzar durant un any mesuraments previs amb l’objectiu de comparar-los amb els obtingunts al llarg d’un altre any després de la col·locació dels tendals, que romandran tres anys en les ubicacions elegides.
Els tèxtils empleats tenen propietats fotocatalítiques per a reduir la contaminació. L’ús de la fotocatàlisis amb finalitats mediambientals és una tècnica relativament nova i econòmica basada en l’ús de materials que permet l’eliminació o transformació de substàncies contaminants en altres menys nocives. Els avanços actuals en aquesta tecnologia units a les possibilitats tècniques que ofereix la indústria de l’arquitectura tèxtil són la base d’aquesta iniciativa que té com a finalitat millorar la qualitat de l’aire en entorns urbans.
A Europa, les emissions de molts contaminants atmosfèrics s’han reduït substancialment en les últimes dècades. No obstant açò, les concentracions d’alguns d’ells segueixen sent massa altes. Una proporció significativa de la població europea viu en ciutats on es produeix la superació sistemàtica dels estàndards de qualitat de l’aire, amb els consegüents efectes negatius sobre la salut. A més, aquests contaminants poden ser transportats en l’atmosfera contribuint a una mala qualitat de l’aire en llocs remots i fins i tot en altres països.

 

D’altra banda, en els entorns urbans existeix una gran varietat de tèxtils utilitzats en aplicacions tan diverses com els tendals, marquesines, ombrel·les, separadors, carpes, material per a sostres de la construcció/manteniment, façanes tèxtils, persianes, etcètera. Aquests elements tèxtils representen una fracció significativa de la superfície urbana disponible i per tant han de ser considerats com a components potencials per a ser aprofitats per a la descontaminació de l’aire.
L’èxit del projecte contribuirà, mitjançant l’aplicació de tecnologies innovadores en el sector tèxtil, al compliment de la legislació Directiva 2008/50/EC, relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa. Així, segons Amalia Muñoz, investigadora del CEAM i coordinadora del projecte, els resultats de Photocytitex suposaran una important innovació per a les empreses del sector tèxtil, doncs els permetrà fabricar materials més innovadors, ja que a més del seu ús habitual, seran aprofitats per a la descontaminació de l’aire com a valor afegit. La repercussió econòmica i mediambiental és clarament positiva doncs permetrà a les empreses ser més competitives i, al seu torn, servirà de base per a animar als diferents sectors interessats a adoptar un enfocament més integrat de la gestió de la qualitat de l’aire urbà.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *