El proper 2 de juny s’inaugurarà l’exposició «Patrimoni Artístic Valencià» realitzada pel Departament d’Història de l’Art de la Universitat de València

El Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València, amb la col.laboració del Departament d’Història de l’Art de la Facultat de Geografia i Història i el recolzament de Caixa Popular, presenta l’exposició “Patrimoni Artístic Valencià” que pretén mostrar als ciutadans i ciu­tadanes la riquesa i diversitat dels béns històric artístics dels que gaudeix la societat valenciana.

El proper dia 2 de juny, a les 12h, s’inaugurarà en el primer pis de la Facultat de Geografia i Història de la UV l’exposició «Patrimoni Artístic Valencià», una posada al dia del mateix al País Valencià realitzada des del Departament d’Història de l’Art de la institució acadèmica.

A través dels 37 plafons que componen la mos­tra, s’ofereix un recorregut sintètic i visual de l’evolució del nostre patrimoni artístic des de la prehistòria fins al segle XXI. A més a més, el pú­blic d’aquesta exposició coneixerà el ric ventall de tipologies patrimonials artístiques que com­partim al nostre territori. Així doncs, podrà vore aspectes de l’arquitectura (tant civil com militar o religiosa), de la pintura, de l’escultura, del pai­satge construït, de la ceràmica, de les arts deco­ratives, de la música, de les arts gràfiques, de la fotografia o del cinema.

Per últim, descobrirà també el treball efectuat pel Departament d’Història de l’Art de la Universitat de València des de fa més de tres dècades en for­mació, investigació i gestió, als laboratoris, arxius i museus, en conservació i preservació, en difusió i tutela del bens artístics per a que pugam gaudir millor del nostre “Patrimoni Artístic Valencià”.

Itinerant
L’exposició itinerarà pel territori valencià amb la finalitat de que la societat conega i valore el seu patrimoni artístic. S’inaugurà al Castell d’Alaquàs poc abans de l’estat d’alarma. Després, va estar al Museu de la Festa d’Algemesí. Ara és la inauguració a València i la següent població que visitarà serà Alboraia. Després recorrerà diferents comarques del territori valencià.

La iniciativa que repre­senta la voluntat de la Universitat de València de projectar-se en el seu entorn més pròxim, l’in­terès per transferir coneixements a les entitats locals i el propòsit d’aproximar l’acadèmia a la ciutadania.