Èxit dels Tallers Municipals d’Envelliment Actiu a Paiporta

L’Ajuntament ofereix els cursos en Conviu, local ceditper a diferents activitats i El Museu de la Rajoleria

A Paiporta l’envelliment actiu s’ha convertit en un fenomen creixent gràcies als tallers organitzats per l’Ajuntament per al període 2023-2024. Aquests tallers, dissenyats per a promoure la salut, el benestar i la participació activa dels residents majors, han experimentatun notable èxit, atraient quasi 100 participants més en comparació amb l’any anterior.

Una de les característiques distintives d’aquests tallers ésla diversitat d’enfocaments i la col·laboració entre professionals i la Xarxa de Voluntariat de Paiporta. La Xarxa, creada amb el propòsit d’oferir suport a classes i tallers, s’ha convertit en un pilar fonamental per aldesenvolupament de les activitats, sumant una dimensiócomunitària inavaluable.
La responsable de la recentment creada regidoria de Persones Majors, Jesús López, ha visitat diversessessions, transmetent la importància que té per a ella i totl’equip de govern de l’Ajuntament. Durant aquestes visites, la regidora va poder interactuar amb els grups ampliats, compartint amb ells la visió del municipi respecte a la promoció d’un envelliment actiu i saludable.

En paraules de Jesús López, «aquests tallers ofereixenalternatives de formació, oci i cultura a la gent gran del poble per a portar una vida activa i saludable». Va destacar la rellevància de proporcionar a la comunitat majorsoportunitats per a mantindre’s física i mentalment activa, contribuint així al benestar general.
L’augment significatiu de participants, en quasi 100 persones més respecte a l’any anterior, és un testimoniatgede l’impacte positiu que aquests tallers han tingut en la comunitat. L’interés continu de noves persones demostraque la demanda d’oportunitats d’envelliment actiu està en constant creixement.

Alguns tallers són dirigits per professionals especialitzats, mentre que uns altres compten amb la participació activa de membres de la Xarxa de Voluntariat. “Aquesta sinergia crea un ambient enriquidor, on l’experiència i la dedicacióes combinen per a oferir als participants una varietatd’opcions d’aprenentatge, oci i cultura” explica la regidora de Persones Majors, Jesús López.

La participació activa de la Xarxa de Voluntariat ha sigutclau per a l’èxit d’aquests tallers. Els voluntaris, amb el seutreball desinteressat, no sols han ampliat l’oferta de tallerssinó que també han teixit una xarxa comunitària sòlida. Jesús López va subratllar la necessitat de fer costat a aquests voluntaris, reconeixent el seu paper fonamental en la creació d’una xarxa comunitària que compta amb tot el suport de la Regidoria i de l’Ajuntament. “En un món on la importància del benestar de les persones majors és cada vegada més reconeguda, Paiporta destaca com un exemplede com l’acció comunitària pot transformar vides i enriquiruna societat en el seu conjunt” afirma Jesús López.