La Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera se reunirá para analizar el estado del lago

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori ha convocat la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera el pròxim 11 de gener. L’òrgan col·legiat de caràcter consultiu es reunirà en sessió ordinària per a abordar l’informe de gestió del parc de l’any 2022, avançar en la tramitació del nou PRUG i la modificació del PORN de l’enclavament, així com en l’adequació de les normes de la Xarxa Natura 2000. Esta trobada també servirà per a constituir la Comissió de l’Aigua, encarregada de vetlar per la qualitat i la quantitat de les aportacions que rep la llacuna.

Els representants de la Junta Rectora també analitzaran el balanç de la campanya de la palla de l’arròs, l’estat tant quantitatiu com qualitatiu de la massa d’aigua del llac i la situació i les perspectives de la renovació del col·lector oest. Este projecte preveu el desviament de la séquia de Favara per fora de les poblacions per a evitar-ne la contaminació, l’execució d’una xarxa de col·lectors interceptors i sis depòsits de detenció enterrats amb capacitat per a 100.000 metres cúbics d’aigua, per a  fer-ne posteriorment el bombament a la depuradora de Pinedo.

Durant la trobada, també s’informarà els col·lectius representats en la Junta Rectora sobre els últims tràmits amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a garantir una aportació d’aigua en més quantitat i qualitat per a la llacuna, i l’evolució dels controls diaris de la fauna que registren els tècnics del parc natural, per exemple les colònies de flamencs que s’han detectat en les últimes setmanes.

La consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, ha destacat que “l’Albufera i el seu estat de conservació és una prioritat absoluta per al Consell de Carlos Mazón”.

Per això –hi ha afegit– “estem treballant perquè el nou PRUG i la modificació del PORN siguen una realitat al més prompte possible, de manera que comptem amb una eina eficaç per a harmonitzar les activitats a l’interior del parc amb la imprescindible protecció d’un dels tresors naturals més importants de la Comunitat Valenciana”.