L’ampliació de les oficines centrals de Mercadona consolida l’aposta de l’equip de govern i certifica el projecte iniciat ara fa 6 anys

La corporació municipal va aprovar al plenari del passat dimecres, 21 d’octubre, la segona modificació del PGOU (Pla General d’Ordenació Urbana) del municipi que preveu l’ampliació de les oficines centrals de l’empresa de distribució.

L’empresa Mercadona és propietaris de diversos solars/immobles al nucli urbà d’Albalat dels Sorells, amb una edificabilitat concreta. La proposta que s’ha plantejat després de vora dos anys de treball contempla la permuta d’eixa edificabilitat per aplicar-la al solar del polígon industrial propietat de Mercadona en el qual s’està construint la segona fase de les oficines centrals de l’empresa valenciana.

Per tal de fer possible dita permuta, Mercadona cedirà la propietat a l’ajuntament dels solars que es troben en el nucli urbà i la posterior urbanització i dotació dels mateixos, a més a més de la compensació econòmica de l’empresa a l’ajuntament; a canvi, l’ajuntament atorgarà l’edificabilitat necessària per als terrenys del polígon perquè l’empresa puga seguir amb el seu pla d’expansió al nostre municipi.

2016,  impossibilitat per fer l’ampliació

El creixement exponencial que ha experimentat Mercadona els darrers anys ha accelerat la necessària ampliació de les seues oficines i, a finals del 2015, varen proposar a l’ajuntament l’ampliació de les que hi ha estaven en funcionament a Albalat dels Sorells.

L’acord plenari del passat dimecres ha estat la culminació de més de dos anys de treball administratiu i tècnic per desbloquejar una situació que al 2016, feia inviable que l’empresa poguera executar. Doncs, l’actual definició del PGOU pel que fa a la distribució de l’edificabilitat, la qualificació del sòl, etc. impedia la iniciativa empresarial.

Així doncs, l’equip de govern es posà a treballar intensament juntament amb els tècnics de l’ajuntament i la part interessada per habilitar fórmules alternatives què possibilitaren el projecte de l’empresa, el qual va culminar el passat 21 d’octubre en la sessió plenària, amb l’aprovació de la proposta plantejada i que al remat, suposa un benefici per a totes les parts i, especialment, una aposta de futur per al poble d’Albalat dels Sorells

Urbanització, equipament públic i mes de 800.000 € d’ingressos extraordinaris

Així doncs, el càlcul del valor de l’edificabilitat necessària per a fer viable la construcció de la Fase2 de les oficines de Mercadona, ha resultat un saldo positiu per a l’ajuntament. Segons els informes tècnics que substantiven l’important acord, l’ajuntament ha de rebre una compensació econòmica a més de les estipulades obres d’urbanització i equipament divers dels solars que cedirà en propietat al municipi per poder realitzar el projecte d’ampliació de les oficines.

En paraules de l’alcalde, Nicolau Claramunt: “En qualsevol cas, l’aposta estratègica de l’empresa no només suposa uns beneficis directes per a l’administració local; en el mitjà i llarg termini, la incidència de l’ampliació del centre operatiu de Mercadona, amb la prevista incorporació de més de 2500 persones treballadores en les referides oficines, suposarà un positiu impacte econòmic difícilment calculable en aquets moments, però en qualsevol cas, d’un extraordinari  benefici per al municipi d’Albalat”.