Almàssera es reuneix amb els empresaris del polígon per establir línies d’actuació

La Regidoria de Promoció Econòmica Sostenible de l’Ajuntament d’Almàssera es va reunir dimecres passat 6 de novembre amb els empresaris i empresàries del polígon industrial del municipi amb l’objectiu de fixar i establir les línies d’actuació que es duran a terme en aquesta nova legislatura respecte a l’àrea industrial.
En aquesta trobada de concòrdia i ambient constructiu es van analitzar tant les febleses presents en les empreses com aquells aspectes en els es senten enfortides ja que les empreses del polígon d’Almàssera constitueixen el principal motor de generació d’ocupació de la localitat.
Es van tractar temes tals com la implantació de la fibra en el terme municipal, la millora de la recollida de residus i deixalles, l’accés a l’eficiència energètica i el comptar amb infraestructures de serveis.
Per altra banda, el compromís de la regidoria de Promoció Econòmica Sostenible de l’Ajuntament d’Almàssera és promoure l’associacionisme entre els emprenedors que s’ubiquen en el polígon industrial del municipi i atendre les principals necessitats de les empreses per a facilitar-los una major competitivitat.