Bonrepòs i Mirambell destinarà més de 69.500 als sectors més afectats per la pandèmia

El Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) ha publicat hui l’extracte de la convocatòria de les ajudes del Pla Resistir. En concret, Bonrepòs i Mirambell gestionarà un total 69.549 euros, dels quals 10.432,36 euros correspondran a l’aportació municipal.

Es tracten d’ajudes destinades als sectors més colpejats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19: hostaleria, comerç al detall de productes alimentaris i tèxtils, activitats artístiques o activitats esportives, entre altres.

El termini per a la presentació de les sol·licituds començarà el pròxim dilluns 29 de març i acabarà el 21 d’abril, tots dos inclosos. La tramitació ha de realitzar-se preferentment a través de la seu electrònica (www.bonreposimirambell.es).

Aquestes ajudes es destinaran a cobrir despeses corrents de l’activitat empresarial tant de persones autònomes com de microempreses de fins a 10 treballadors dels sectors afectats. Cobriran despeses realitzades des de l’1 d’abril de 2020 al 28 de febrer de 2021, en concepte de lloguers, subministraments, mercaderies, reparacions, material d’oficina, etc.

Cada sol·licitant rebrà un fix de 2.000 euros que es complementarà amb 200 euros addicionals per cada persona ocupada a càrrec seu fins a un màxim de 10.

El regidor de Promoció Econòmica, Jesús Raga, afirma que «és un pla necessari per a ajudar als sectors que pitjor ho estan passant amb aquesta crisi. Des de l’Ajuntament estem treballant perquè les ajudes arriben al més prompte possible».