Comença la implantació l’Escola de Música Meliana (EMME)

Les Escoles de Música, majoritàriament lligades a les societats musicals, són un fenòmen cultural de gran abast que ha sorgit en els nostres pobles en els darrers anys. Són centres educatius que están oberts a tota la ciutadania i que ofereixen formació tant a xiquets com joves o persones adultes. I fan aquest ensenyament de manera molt inclusiva, ja que admeten els alumnes en diferents condicions i amb diferents nivells de formació. En estes escoles els valencians tenim un patrimoni cultural d’un enorme valor. I afortunadament, igual que passa amb les societats musicals, están esteses per la majoria dels nostres pobles, pels grans i pels menuts.

En la nostra comarca, l’Horta Nord, pràcticament tots els pobles tenen Escola de Música. Pot ser que Meliana siga de les poques localitats, sino l’única, que encara no en tenen. I això, per què ha passat tenint en compte que és un poble amb un nivell poblacional prou alt i amb una tradició d’activitat cultural?

Possiblement,com és lògic, es deurà a varies raons. Meliana com moltes poblacions, lligada a les activitats de la seua banda de música disposava en el segle passat d’unaescola d’educands; aquestes escoles d’educands han estat la llavor que en la major part dels pobles han evolucionat cap a les actuals escoles de música, però en aquest poble no es va produïr esta evolució perquè en els anys 90 es va crear el Conservatori Professional Municipal que va començar a impartir el Grau Elemental i el Grau Superior. Amb la irrupció d’aquest centre en Meliana, tota la formació musical es va deixar en les seues mans i l’escola d’educands de la banda de música, en compte d’evolucionar, el que va fer és desaparéixer.

Això ha fet que tinguerem una paradoxa: teniem en el nostre municipi la possibilitat d’una forta formació musical, però no vam enganxar-nos al tren de tindre una institució, l’Escola de Música, que poguera satisfer les inquietuds musicals de tota la ciutadania que no volguera o no poguera cumplir tots els requisits que els estudis professionals del conservatori exigien. I esta circumstància, encara que puga resultar estrany, potser en ha deixat a Meliana en una situació més feble en tot allò de la formació i l’activitat musical.

Ara, aprofitant que el Conservatori va a deixar de ser de titularitat municipal i passa a ser gestionat per la Conselleria d’Educació, l’Associació Amics de la Música considera que es dona l’oportunitat de crear l’Escola de Música de Meliana.

Estem implantant el projecte d’unaEscola de Música pel curs 2022-23. Treballem amb la col·laboració de l’Ajuntament i volem crear una institució que puga atendre a tot l’alumnat, des dels menuts/des fins els adults, passant pels joves. Pensem que esta nova Escola de Música no sols farà que molta mésgent es puga formar en l’àmbit musical, sino que també serà un factor important per dinamitzar a Meliana aquest

aspecte de la cultura i que anirà creant sinèrgies amb altres grups que també tenen activitats musicals.

A Meliana teniem esta necessitat i ara en tenim l’oportunitat.