Es presenta el Pla d’Actuació per a la Millora del CEIP Cervantes de la Pobla de Farnals

El CEIP Cervantes de la Pobla de Farnals ha publicat el Pla d’Actuació per a la Millora (PAM), un document que especifica quines intervencions es portaran a terme per a assolir una sèrie d’objectius de progrés educatiu.

La primera de les finalitats és incrementar el percentatge d’alumnat que assolix les competències corresponents a l’etapa d’Educació Primària i Infantil. També es busca millorar les habilitats socials i les competències emocionals de l’alumnat per a obtindre una major integració socio-educativa. Per últim, es pretén desenvolupar accions que permeten previndre i compensar les desigualtats en l’àmbit educatiu des d’una perspectiva inclusiva.

El PAM funciona com una guia que concreta el Projecte Educatiu del centre. La seua elaboració ha estat el resultat de l’observació i anàlisi de la realitat del col·legi en aspectes com les necessitats i interessos dels joves i les motivacions que els ajuden a desenvolupar-se personalment, intel·lectualment, socialment i emocionalment i a assolir els objectius i competències de l’etapa educativa. La intervenció es composa de programes i actuacions de disseny propi així com d’altres desenvolupats en cursos anteriors.