Govern del poble, pel poble i per al poble

RES DE RES

Tomás Laguarda

Les eleccions que solen produir-se cada quatre anys són, almenys, un revulsiu perquè es replantege el devenir dels governs, locals, autonòmics, i també del nacional, mitjançant els canvis de representants polítics i de dinàmiques institucionals que provoquen. I també per a les Administracions que depenen, en principi, del poder obtingut per delegació pels governants i l’ús que fan d’ell. Poden fomentar també una continuïtat o un canvi de rumb, o una barreja d’eixes possibilitats, de les actuacions polítiques i administratives, com també, conseqüentment, de la mateixa societat, suposant que per a bé, perquè d’això s’entén que es tracta, encara que eixe bé pot ser comú o pot ser també el bé interessat d’uns quants, convenientment disfressat.
No obstant, no és reconfortant el que parega que les eleccions siguen l’única ferramenta que té la ciutadania per a influir d’alguna manera en la millora de la societat, que estiga limitat el seu exercici a cada quatre anys, i que, a més, caricaturitzant-to, siga quasi com l’elecció d’un president de comunitat de propietaris, en el que es delega tota la gestió per a poder oblidar-se del tema i continuar cadascú amb la seua marxa.
Evidentment, la societat no és com una comunitat de propietaris, ni el govern tampoc una junta directiva d’una associació. Les seues accions afecten molt, i més del que pareix, a la vida de tots, i limitar-se a les eleccions és com donar un xec en blanc per a quatre anys a polítics que ens diran que faran moltes coses i molt bones, però que després no sabem realment el que fan de veritat i el que sí que sabem, per experiència, és que incomplixen molt les seues promeses.
Per això, caldria prendre més responsabilitat en la cosa pública per part de la ciutadania, i no sols cada quatre anys amb les eleccions, pensant que els polítics estan ahí i tenen el poder en les institucions, siguen ajuntaments, diputacions, governs autonòmics, govern nacional i altres instàncies, perquè els ha sigut cedit per tots, els que han votat i els que no, i que estan al servici de tots, als qui deuen rendir comptes i atendre sempre les seues necessitats. Fer que el que diuen de la participació ciutadana en el govern i la transparència siguen autèntiques realitats. Que, com eixa famosa frase d’Abraham Lincoln, el govern siga de veres del poble, pel poble i per al poble.