La Fundació Horta Sud presenta 13 propostes per a que les Administracions públiques recolzen al moviment associatiu

El teixit associatiu serà un pilar clau en la recuperació dels nostres barris i comunitats. El 40% de la població pertany a alguna associació i, només a la comarca de l’Horta Sud, el moviment associatiu genera més de 3.000 llocs de treball directes. Sempre al costat dels col·lectius més vulnerables, les associacions també dinamitzen la majoria de les activitats socioculturals i esportives dels nostres municipis. En el marc de l’Agenda Urbana 2030, la Fundació Horta Sud llança 13 mesures perquè des de les Administracions públiques es compte amb l’associacionisme.

Durant la crisi sanitària del COVID-19 les associacions hem sigut capaços d’identificar aquelles necessitats de la població que no estaven sent cobertes i les hem atés, donant ajuda en la proximitat i en la quotidianitat. Les associacions hem desenvolupat fórmules innovadores per a reorientar la nostra activitat davant les dificultats i hem ideat diferents formes d’actuar durant el confinament, sense deixar d’atendre a les persones més vulnerables o de pal·liar la situació de crisi sanitària i social. Hem posat en marxa les nostres xarxes veïnals i de suport mutu que han cobert una àmplia gamma de necessitats a diferents col·lectius, com persones amb diversitat funcional, persones majors, persones amb necessitats bàsiques, xiquets i xiquetes i població en general.

Acompanyament telefònic, lectura de llibres o, simplement, suport emocional; realització de tallers; accions per a assegurar l’alimentació (ajuda a la compra, bancs d’aliments, etc.); ajuda a la cura, entreteniment i suport a l’estudi dels més menuts; ajuda per a l’abastiment de medicaments, tirar el fem o passejar gossos; col·laboració en la identificació de casos de desatenció sanitària, social i de violència de gènere; oferiment d’assessoria legal a altres associacions; confecció de mascaretes i altres peces de protecció; compartir wifi, etc. Són algunes de les accions que hem fet. La societat també ens necessitava en aquests moments difícils i hem donat resposta. A la pàgina web de la Fundació Horta Sud hi ha una mostra d’aquestes iniciatives: #AraMesQueMai.

Malgrat tot, no és fàcil que l’Administració Pública reconega la nostra tasca com un servei essencial que naix del mateix moviment associatiu. Tampoc és fàcil que l’administració ens considere un sector amb el qual cal coordinar-se per planificar la recuperació. I continua sense considerar al moviment associatiu com un sector generador de treball, malgrat que els estudis fets per distintes entitats i universitats demostren que serà el sector que més ocupació genere en el futur.

Només des de la solidaritat col·lectiva reconstruirem socialment els nostres barris, pobles i ciutats. Per a això necessitarem tot el capital humà i la intel·ligència de la qual disposem. I, en tot açò, el moviment associatiu té un paper fonamental perquè més del 40% de la població pertany a una associació. Necessitarem retrobar-nos, sentir que pertanyem a una comunitat o a un grup. Necessitarem celebrar, festejar, compartir, discutir, il·lusionar-nos amb els nostres projectes col·lectius, treballar-nos les frustracions i les pors, apassionar-nos amb les nostres activitats i rituals, ajudar als altres i canviar la devastadora realitat des de baix.

El gran capital social i la intel·ligència col·lectiva del moviment associatiu no el podem menysprear perquè el necessitem. Atenem la major part del treball en l’atenció als col·lectius més vulnerables i sostenim pràcticament tota l’activitat esportiva, musical, d’oci i temps lliure, extraescolar… Les associacions som capaços d’organitzar les Falles, Gaiates, Fogueres, Fires, la Setmana Santa, les festes dels municipis, etc. Són, sobretot, capaces de mantenir la vida social dels municipis.

Tot això en un context de crisi social i econòmica que reclamarà una reorientació dels recursos i pressupostos de totes les Administracions públiques: local, autonòmica, estatal i europea.

Per tant, presentem les següents propostes per a les administracions públiques respecte a les associacions:

Som un servei comunitari essencial
1. Declaració institucional per part de les administracions públiques en la que es reconega el treball que fan les associacions com un “servei comunitari essencial” que millora la vida de les persones i dóna vida als municipis. Les associacions són agents fonamentals per a la transformació social, la construcció de l’interés general, la solidaritat i el foment de la convivència.
Reconéixer l’esperit de la Llei Orgànica 1/2002, reguladora del Dret d’Associació.
Administració: Totes les Administracions.

Generem economia
2. Ajudes a la contractació de personal per a reforçar les estructures de les associacions, per tal que puguen fer front als desafiaments que aquesta crisi sanitària i social ha suposat.
Administració: Direcció General de Participació Ciutadana de la GVA.

Generem ocupació
3. Que s’incloga al moviment associatiu dins de les mesures de suport com a sector generador d’ocupació de la mateixa manera que a altres sectors productius, ja que les associacions generen a la comarca de l’Horta Sud més de 3.000 llocs de treball directes.
Administració: Direcció General de LABORA – Servei Valencià d’Ocupació i Formació de la GVA.

Necessàries per a la construcció de la comunitat
4. Que es tinguen en compte les propostes pensades i elaborades des de fa temps pel teixit associatiu: mobilitat sostenible, transport públic, protecció de l’Horta, Parcs Naturals, corredors verds, propostes urbanístiques i socials, etc. Que les associacions formen part dels gabinets de coordinació amb els ajuntaments per a la reconstrucció de la comarca i la vida social.
Cogovernança multinivell i aliances – Objectiu 10 de l’Agenda Urbana 2030.
Administració: Totes les Administracions.

Fonamentals per a reduir l’escletxa digital
5. Convocatòria d’ajudes per a la transformació digital i l’adquisició d’equipament informàtic, donant compliment així a l’Article 8 de la Llei d’Associacions de la Comunitat Valenciana, en el que es diu: “La Generalitat adoptarà mesures i programes específics per a facilitar la informatització de les associacions valencianes, la renovació tecnològica dels seus equips, terminals i programes i la presència en les xarxes de comunicació i, especialment, en Internet”.
Administració: Direcció General de Participació Ciutadana i Direcció General de Tecnologies de la Informació i Comunicació de la GVA.

Gestió cívica
6. Que es contemple el valor afegit de les entitats no lucratives en els contractes de licitació pública de gestió de serveis o espais per a la ciutadania, mitjançant la gestió cívica.
Administració: Totes les Administracions.

Gestionem espais socioculturals oberts a la ciutadania
7. Que es publique una convocatòria d’ajudes per al manteniment dels locals de les associacions, com és el cas dels locals socioculturals i de participació, que fomenten la creació de teixit social, milloren les relacions entre les persones, estableixen llaços afectius i, per tant, milloren la qualitat de la convivència.
Administració: Direcció General de Participació Ciutadana de la GVA.

Allò públic no és sols la que es fa des de les institucions públiques
8. L’administració, més que fer, ha d’ajudar a fer a la societat civil organitzada. Més que oferir una oferta d’activitats de temps lliure, ha de promoure que la facen les associacions. Més que fer participació, ha de promoure que les associacions siguen més conscients de les necessitats de l’entorn, que siguen autònomes i crítiques.
Principi de subsidiarietat en el que es sustenta la Unió Europea.
Administració: Totes les Administracions.

Organitzem la pràctica totalitat de les activitats socioculturals dels nostres municipis i multipliquem per 3 els recursos públics
9. Augmentar les partides pressupostàries per a finançar l’activitat sociocultural que organitza el teixit associatiu. Reconéixer que la gran part de l’activitat sociocultural dels municipis, sobretot les vesprades i els caps de setmana, és possible gràcies a les associacions.
Administració: Totes les Administracions.

Necessitem estabilitat financera
10. La signatura de convenis plurianuals amb les associacions per a la gestió de projectes i serveis públics dóna estabilitat als processos d’educació en la participació. Cal reconéixer la tasca de les associacions i fer a la ciutadania corresponsable amb la seua ciutat.
Administració: Totes les Administracions.

Necessitem formació
11. Enfortir el teixit associatiu dels nostres municipis. Posar en marxa l’Escola d’Associacions i acompanyament a les associacions per a enfortir les seues estructures i millorar l’eficàcia de la seua acció.
Administració: Ajuntaments.

Avaluació de l’impacte
12. Avaluar l’impacte de les associacions al municipi. Comptar amb aquesta informació permetrà a les Administracions conéixer allò què aporten les associacions al municipi: activitats, llocs de treball, resolució de problemes… És una metodologia que facilita assolir la idea de què allò que fan les associacions és un servei públic per a la ciutadania que mereix el suport dels ajuntaments, bé acompanyant, bé atorgant subvencions, cedint espais, etc.
Administració: Ajuntaments.

Simplificar la burocràcia
13. Des de la Fundació Horta Sud ens comprometem a elaborar una proposta integral per a reduir el nivell de càrrega burocràtica en la relació entre els consistoris i el teixit associatiu dels seus municipis. Quedem a la disposició dels ajuntaments que ens ho demanen.