L’Ajuntament d’Albalat dels Sorells iniciarà les fases II i III de les obres del sanejament del carrer Major

L’Ajuntament d’Albalat dels Sorells té previst iniciar les obres d’adequació i reforma de la xarxa de sanejament del carrer Major entre el carrer Barraques i el camí de la Mar. El projecte inclou la millora de la xarxa de clavegueram principalment. Concretament, es tracta de substituir les antigues séquies que recullen les aigües fecals, per col·lectors nous, habilitant les corresponents canonades per a cada casa per a facilitar la neteja en cas d’embossament. També es realitzaran canalitzacions per tal d’habilitar les preinstal·lacions de les futures xarxes de telecomunicacions.

Les obres són una molt bona notícia per a les veïnes i veïns del carrer Major (una de les vies més importants del municipi), i vénen a confirmar les intencions de l’actual equip de govern què fa més de sis anys reivindicava una “reforma integral i racional”.

Cal recordar que l’inici de la primera fase de la reforma del carrer Major l’any 2015, va ser motiu de discussió i polèmica afegida perquè en l’obra de remodelació iniciada per l’anterior corporació no es va incloure inicialment la substitució de les séquies que recullen les aigües negres del carrer. En accedir per primera vegada a l’alcaldia en maig de 2015, Nicolau Claramunt, actual primer edil, va prometre la revisió del projecte per tal d’adequar-lo a les necessitats reals i per corregir les mancances i dèficits estructurals de la majoria d’habitatges i comerços del carrer Major. En eixe sentit, Claramunt ha manifestat que: «va en la nostra forma de treballar, fer les coses ben fetes; hem tardat, però, si no passa res, complirem amb allò que vam prometre; és a dir unes obres fetes perquè puguen durar en el temps, com a mínim cent anys més”.

El projecte contempla la intervenció en el tram de carrer que va des de «Barraques» fins a l’encreuament del «camí a la Mar»; això suposa actuar en un total de 264 metres de longitud del tram total del carrer Major. L’obra està inclosa en la segona i tercera fase del projecte integral de reforma del carrer Major.

Pel que la inversió final del programa, l’Ajuntament ha pressupostat l’obra en 229.341 € (tercera fase), que es financen de la següent forma: subvenció de la Diputació «Pla Reacciona», 90.000 €; aportació de la Conselleria d’Agricultura, 60.000 €; i la resta, prop de 80.000 €, aportació pròpia (Ajuntament).

«Esta actuació posa fi al projecte de substitució de les canalitzacions de fecals del carrer Major, un projecte que s’havia d’haver fet el 2008 i que al final hem pogut realitzar per fases amb el suport d’altres administracions valencianes» ens comenta l’alcalde, Nicolau Claramunt.

Zona verda afegida per a millorar la qualitat de vida del veïnat i de tot el municipi

Les obres de millora en el sanejament del carrer Major no només suposaran un evident benestar per a les veïnes i veïns, ja que la qualitat de vida de les persones residents i vianants en general, millorarà ostensiblement per l’adequació de zona verda del solar situat al costat de l’església parroquial.

L’adquisició per part de consistori de la propietat de l’immoble i que va ser catalogat com a zona verda pel PGOU, convertirà el solar actualment abandonat i sense accés, en un mini parc i zona verda què dotarà el carrer d’un espai d’encontre en ple centre urbà. En paraules de l’alcalde es tracta de «recuperar més de 190 m² de terreny sense ús per part de l’Ajuntament, per a convertir-lo en espai públic i per a cedir-lo a la ciutadania».