L’Ajuntament de Picassent intensifica la neteja i la desinfecció als carrers

A Picassent, un dispositiu de persones treballen cada dia realitzant tasques de neteja i desinfecció a la via pública. Els carrers i també els emplaçaments on estan ubicats els contenidors per a la recollida de fem, la matèria orgànica, així com el paper, el vidre i el plàstic, se’ls aplica una desinfecció integral que pretén mantindre netes estes superfícies així com també el mobiliari urbà i les instal·lacions infantils.