Trobada informativa entre agricultors picassentins i la Conselleria d’Agricultura

La Casa de Cultura de Picassent ha acollit una xarrada-col·loqui en la qual els agricultors s’han posat al dia en les últimes novetats del sector de la mà del Secretari Autonòmic d’Agricultura, Roger Llanes i el Director General, Antoni Quintana.

La necessitat de portar a terme una reestructuració de les explotacions agràries i la implementació de millores en el sistema de reg dels cultius de cara a un major respecte amb el Medi Ambient varen ser els dos grans temes al voltant dels quals va girar la trobada que mantingueren ahir el Secretari Autonòmic d’Agricultura, Roger Llanes i el Director General, Antoni Quintana, amb els agricultors de Picassent.

Un acte en el qual, l’alcaldessa, Conxa García, acompanyada del regidor d’Agricultura, Joan Vicent Aguado, els va donar la benvinguda i els va agrair la seua disposició de desplaçar-se fins a Picassent per mantindre una xarrada-col·loqui sobre les actuacions que estan portant-se a terme des de la Conselleria en matèria d’Agricultura.

Roger Llanes va insistir en que ara el repte no està tant en invertir en infraestructures de reg, sinó en millorar l’eficiència energètica i la sistematització de les xarxes, ja que gràcies a la modernització del reg, que ha suposat una inversió de milions d’euros, s’ha aconseguit ja, entre altres objectius, una disminució històrica del consum d’aigua i la integració de sistemes intel·ligents. Així mateix, el Secretari Autonòmic anuncià que “està prevista una inversió de 20 milions en la Comarca de l’Horta Sud per dotar a l’agricultor de les ferramentes necessàries que li permeten racionalitzar el cost de l’aigua i de l’energia”, va concloure Llanes.

Per altra banda, Antoni Quintana va insistir en la tendència endèmica del minifundisme en la Comunitat Valenciana. Una realitat amb la que cal acabar perquè estan perdent-se moltes oportunitats de negoci. “L’agricultura valenciana té un gran futur. De fet hi ha fons d’inversió comprant cada vegada més terres. Això ratifica que hi ha rendibilitat a mitjà/llarg termini”, va afirmar el Director General. Quintana explicà que està en marxa un projecte pilot per animar els agricultors a unir-se i crear iniciatives de gestió en comú (IGC) per poder cultivar sota una visió més ampla, reduir costos i ser més competitius.

Encuentro informativo entre agricultores picassentinos y la Consellería de Agricultura

La Casa de Cultura de Picassent ha acogido una charla-coloquio en la que los agricultores se pusieron al día de las últimas novedades del sector de la mano del Secretario Autonómico de Agricultura, Roger Llanes i el Director General , Antoni Quintana. 

La necesidad de una reestructuración de las explotaciones agrarias y la implementación de mejoras en el sistema de riego de los cultivos de cara a un mayor respeto al Medio Ambiente fueron los dos grandes temas alrededor de los cuales giró el encuentro que mantuvieron ayer el Secretario Autonómico de Agricultura, Roger Llanes y el Director General, Antoni Quintana con los agricultores de Picassent.

Un acto en el que la alcaldesa, Conxa García, acompañada del concejal de Agricultura, Joan Vicent Aguado, les dio la bienvenida y les agradeció su disposición de desplazarse hasta Picassent para mantener una charla-coloquio sobre las actuaciones que se están llevando a cabo desde la Conselleria en materia de Agricultura.

Roger Llanes insistió en que ahora el reto no está tanto en invertir en infraestructuras de riego, sino en mejorar la eficiencia energética y la sistematización de las redes, ya que gracias a la modernización del riego, que ha supuesto una inversión de millones de euros, se ha conseguido ya, entre otros objetivos, una disminución histórica del consumo de agua y la integración de sistemas inteligentes. Asimismo, el Secretario Autonómico anunció que “está prevista una inversión de 20 millones en la comarca de l’Horta Sud para dotar al agricultor de las herramientas necesarias que le permitan racionalizar el coste del agua y de la energía”, concluyó Llanes.

Por otro lado, Antoni Quintana hizo hincapié en la tendencia endémica del minifundismo en la Comunidad Valenciana. Algo con lo que hay que acabar ya porque se están perdiendo grandes oportunidades de negocio. “La agricultura valenciana tiene un gran futuro. De hecho hay fondos de inversión comprando cada vez más tierras. Eso ratifica que hay rentabilidad a medio/largo plazo”, afirmó el Director General. Quintana explicó que está en marcha un proyecto piloto para animar a los agricultores a unirse y crear Iniciativas de gestión en común (IGC) para poder cultivar bajo una visión empresarial más amplia, reducir costes y ser más competitivos.