Les associacions de Quart de Poblet tripliquen amb la seua activitat el valor dels diners rebuts de l’Administració

La Fundació Horta Sud, l’Ajuntament de Quart de Poblet i el Grup de Treball d’Associacions del municipi han elaborat un informe que aporta informació significativa sobre l’impacte de les associacions i la seua activitat, des de diversos aspectes: social, econòmic i, sobretot, humà. El treball es va presentar en un acte celebrat en el Centre Cultural El Casino de Quart de Poblet, on van participar l’alcaldessa, Carmen Martínez, el president de la Fundació Horta Sud, Alfred Domínguez, la directora general de Transparència i Participació de la Generalitat Valenciana, Aitana Mas, i el regidor de Participació i Comunicació, Jose Acosta, juntament amb una important representació del teixit associatiu local.

Per a Alfred Domínguez, president de la Fundació Horta Sud, “amb aquestes dades, i amb una metodologia d’anàlisi rigorosa i objectiva, l’associacionisme tindrem més arguments, encara, per a mantenir la confiança de la societat i de les administracions públiques en el nostre treball”.

D’altra banda, Carmen Martínez, va agrair la magnífica resposta que les associacions de Quart han donat a aquest estudi, destacant que “es tracta d’un instrument fonamental per a fer visible la gran aportació que les associacions han fet, fan i faran a la construcció d’un poble participat, inclusiu, solidari, igualitari, de tots i totes. Són generadores de cultura, preservadores del nostre patrimoni, creadores d’oportunitats i de llocs de treball, dinamitzadores de la vida esportiva i social, altruistes, solidàries… Estan presents en els consells sectorials assessors de la gestió municipal i tenen molt a veure amb que Quart de Poblet siga referent en nombrosos àmbits. Estem molt agraïts i molt orgullosos del treball que fan”.

Aquest estudi s’ha estat planificant al llarg de l’any 2016 i s’ha dut a terme durant els primers mesos de l’any 2017. En total han participat 57 associacions i entitats de la localitat de Quart de Poblet, de les aproximadament 80 que reben subvenció de l’Ajuntament. Quart és el primer dels municipis de Xarxa Participa del qual es presenten les dades d’aquest estudi d’avaluació de l’impacte. Durant 2017 es presentaran també les dades de Catarroja o Alaquàs, entre d’altres.

Com són les associacions de Quart de Poblet?

En total, han participat 57 associacions i entitats de la localitat de Quart de Poblet, un 60% de les actives al registre de l’Ajuntament.

L’estudi indica que 2 de cada 3 associacions actuen a nivell municipal, mentre que el 7% són d’àmbit comarcal, el 16% d’àmbit autonòmic i el 5% d’àmbit internacional. El 40% de les associacions estan associades a alguna federació o coordinadora.

El gran dinamisme associatiu en Quart de Poblet es reflecteix també en l’ampli ventall de tipus d’associacions, ja que estan representats tots els sectors d’activitat: hi ha entitats de l’àmbit de l’educació, veïnals, de comerciants, etc.
Persones associades i voluntariat

Tenint en compte que aquest estudi analitza les dades de 57 associacions, destaca especialment que a Quart de Poblet hi ha 6.620 persones associades i 544 persones voluntàries, és a dir, el 25’90% dels habitants del municipi estan associats i el 2% són voluntaris.

Aquestes dates indiquen que és molt probable que Quart de Poblet estiga prop d’un 40% de taxa d’associacionisme, per damunt de la mitjana espanyola i apropant-se a les taxes europees (al voltant del 50%).
Pel que fa a la representativitat de gènere, quant a les persones voluntàries i representants de les juntes directives, hi ha una distribució equitativa, amb un 47% d’homes i un 53% de dones, que dediquen més de 1.500 hores setmanals, de forma desinteressada, a millorar la vida dels seus veïns i veïnes, i del municipi.

Qüestions econòmiques

De les vies de finançament amb les que compten les associacions destaquen, en primer lloc, els ingressos que reben per serveis oferits, un 31% del total. En segon lloc, els ingressos per subvencions, els quals representen un 30%, i en tercer lloc les quotes que realitza el personal associat, les quals suposen el 30% dels ingressos totals. En total, els ingressos de les 57 associacions analitzades és de 1.085.897 €.

Podem afirmar que les associacions de Quart de Poblet mobilitzen una quantitat de recursos econòmics que multiplica per 3 la quantia inicial rebuda per les diferents administracions públiques.

A més, aquest estudi confirma que el moviment associatiu genera llocs de treball: a Quart de Poblet les entitats han creat 124 llocs de treball, dels quals 118 (95%) són contractes a temps parcial (professorat de tallers, entrenadores i entrenadors esportius, etc.). Dins dels contractes de treball parcials, el 65% són dones i el 35% són homes.

Objectius de l’estudi

Visibilitzar, valorar, agrair i reconèixer l’aportació social i econòmica que fan a la societat, quant a persones associades, voluntàries, hores de dedicació, recursos econòmics, etc.

Disposar d’informació objectiva i actualitzada que demostre que la confiança en el tercer sector no és cega, que les organitzacions són transparents i que aporten i enriqueixen a la societat.

Donar rellevància a les associacions en la construcció d’allò públic “en moviment”, trencant la visió de que allò públic fa només referència a l’Administració Pública, i posant en valor tota la tasca i tot el potencial que aporten les associacions a la comarca de l’Horta Sud.

Fer pedagogia de la transparència i la importància de la col·laboració, i transmetre que totes les entitats som importants, i juntes som més fortes, més eficaces i més autònomes.

Aquest estudi s’emmarca en el projecte We’re Super, finançat pel programa Erasmus + de la Unió Europea.

Comentarios: 0

Tu email no será publicado. Los campos requeridos estan marcados con *