El superàvit de l’Ajuntament de Godella en 2016 supera el milió d’euros

El regidor d’Hisenda, Salvador Soler, va donar compte a la sessió plenària del mes de març de la liquidació de l’exercici pressupostari de 2016, que es va tancar amb un romanent de tresoreria positiu de 1,2 milions d’euros.

Aquest superàvit ha estat fruit d’un increment del 2% al volum d’ingressos previstos i una reducció de l’11% a les despeses. En altres paraules, durant 2016 l’Ajuntament ha ingressat 600.000 euros més i ha gastat 400.000 euros menys que en 2015, i ho ha fet sense modificar la pressió fiscal dels ciutadans. A més, s’han percebut 811.000 euros d’anys anteriors, dels quals 200.000 euros han repercutit directament de manera positiva sobre eixe romanent.

Aquesta situació permet al consistori reduir el nivell d’endeutament, que l’any 2015 es va tancar al 126% i que ara s’ha rebaixat fins el 108%, la qual cosa obri la possibilitat de demanar un crèdit en cas que fóra necessari. Segons va assenyalar el regidor Soler, <<l’horitzó per als propers quatre anys ens parla d’un nivell de deute que baixaria fins el 86 o 88%, inclús tenint en compte que hem de continuar fent front a les sentències d’Edifesa i de les monges>>.

Però potser el més rellevant d’aquestes xifres és que <<s’han aconseguit sense deixar de complir els objectius que aquest Govern es marcà al principi de la legislatura: no augmentar impostos, no reduir els serveis ni les activitats municipals, i tampoc retallar la plantilla de treballadors>>, va comentar Soler. <<Tot i les dificultats, tenim una hisenda sanejada que ens dóna la tranquil·litat suficient per a fer front als pressupostos d’enguany>>, va afegir.

Per la seua part, l’alcaldessa Eva Sanchis va destacar que <<malgrat que no ens sobren els diners, tenim un Govern responsable que està fent front als deutes de la millor manera possible>>.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *