Cas Godella: el Col•legi Oficial del Treball Social demanen un reforç en els serveis socials d’atenció primària

Sobre les notícies aparegudes en mitjans al voltant del succés ocorregut a Godella, i l’actuació dels Serveis Socials de Rocafort y Godella,  el Consell General del Treball Social i el Col•legi Oficial de València volen recordar que qualsevol actuació des dels Serveis Socials està sotmesa al principi general del menor, tal com recull la nova Llei de Protecció de la infància, que, a més, regula i defineix clarament les situacions de risc i desemparament de forma concreta. En aquest sentit, destaquen que la pobresa de pares o tutors ja no és l’única causa per a determinar la situació de desemparament dels xiquets.

Des del col·lectiu professional s’apunta la necessitat d’una garantia de continuïtat de l’atenció. L’atenció social, sanitària i educativa han d’actuar de forma sinèrgica, mitjançant el conjunt dels dispositius de les xarxes assistencials i d’atenció que permeta a la ciutadania transitar pels sistemes de forma fluida i sense dissolució de continuïtat.

Corresponsabilitat social
Des del Col·legi Oficial de Treball Social de València, els professionals implicats en la intervenció familiar i l’atenció de situacions de vulnerabilitat per a la infància i l’adolescència, asseguren sentir-se responsables, com a col·lectiu, de la implementació, desenvolupament i millora constant dels protocols per a atendre i previndre situacions de risc que puguen abocar a la vulneració dels drets dels qui més necessitat tenen de garantia d’aquests; i aclareixen que no existeixen protocols de risc zero, especialment en sistemes garantistes com el que ens hem dotat.

Segons les i els professionals del Treball Social, el sistema sanitari, el sistema educatiu, el sistema judicial, forces i cossos de seguretat, el sistema de serveis socials, la família, el veïnat i altres organitzacions socials han tingut relació amb l’entorn directe en el qual es van desembolicar aquests xiquets. És a dir, la societat en el seu conjunt de forma corresponsable va participar en la seua atenció en un moment o un altre de les seues vides. Més enllà de la correcta aplicació dels protocols d’atenció, les i els professionals reconeixen una fallada com a col·lectivitat al no haver sabut previndre adequadament aquest tràgic desenllaç.

Finalment, reclamen l’augment de la coresponsabilitat social respecte a l’atenció de situacions de violència en general i de violència cap a la infància i adolescència en particular.

En el cas particular del succés ocorregut a Godella, les associacions que representen les Treballadores i Treballadors Socials a Espanya i a València recorden que ha d’haver-hi indicis clars per a l’actuació professional i del sistema, al temps que asseguren que és evident la necessitat de reforçar els serveis socials d’atenció primària.

La clara insuficiència de recursos en la proximitat fa que siga necessari l’enfortiment dels serveis de suport a les famílies, tant per a la prevenció com per al suport i l’acompanyament en totes les comunitats autònomes, el reforç del paper dels municipis en la detecció del risc i la posada en marxa de mesures, així com la detecció precoç i l’activació dels procediments d’urgència, i de les actuacions coordinades amb les comunitats educatives, de serveis socials i sanitàries.

La història social en la nova Llei
Un instrument que facilitarà les actuacions és la història social única, que s’explica en la nova Llei de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana. Aquesta ferramenta aglutinarà el conjunt de la informació obtinguda en els processos d’intervenció social de cada persona usuària en el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, a fi d’aconseguir la màxima integració possible de la documentació social. La història social contindrà la informació suficient per a identificar clarament a les persones usuàries, prescriure la intervenció i documentar els resultats amb exactitud.

Des de la professió es reclama la continuïtat en la millora del desenvolupament legislatiu iniciada ja amb les recents Llei de serveis socials inclusius i Llei de drets i garanties de la infància i l’adolescència, que estableixen les bases de nous models de treball, millors dotacions de personal i de coordinació interadministrativa i coresponsabilitat social.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *