Compromís per Alboraia no recolza l’exposició pública del Pri de Vinival

Des de Compromís per Alboraia manifesten que “el vot en contra ara de l’exposició pública no va en contra de la participació ni de la dignificació d’un sector industrial degradat al costat de la platja. Ho diem per si algú (l’equip de govern té la tentació de dir això)”.

Des de la coalició defensen que estan per la participació ciutadana però no en les condicions plantejades per l’equip de govern d’Alboraia. Des de Compromís recorden la cronologia de la tramitació de la participació pública. Manifesten que el 23 de juliol de 2021 Metrovacesa havia acabat de presentar per registre d’entrada la documentació i sol•licitaven l’inici del tràmit de participació ciutadana i consultes. El 26 de juliol de 2021 es feien l’informe favorable de l’arquitecta municipal i el tag preparava la  proposta d’acord. Finalment el 28 de juliol els grups municipals convocats en una comissió hagueren de dictaminar (votar el punt). Compromís, en aquell moment ja va manifestar el seu desacord amb la situació perquè la informació que tenien era la documentació per escrit (que havia presentat l’empresa el 23 de juliol) i una presentació de l’empresa promotora en eixa mateixa comissió del 28 de juliol.

A més del desacord, Compromís va manifestar que abans de dictaminar s’havia de treballar més el punt, i que consideraven que no era correcte dictaminar a finals de juliol  per a dur el punt a Ple a principis de setembre.

Una altra qüestió que destaca la coalició és “s’està plantejant la participació ciutadana, com altres vegades amb la pressió d’una exposició pública que té una data d’inici i una data de finalització.

Els veïns i veïnes de Patacona d’aquest assumpte saben allò que ha eixit en premsa, l’equip de govern no ha avisat/informat a les associacions de Patacona sobre aquest tema. Des de l’equip de govern es diu que estan complint amb la llei, però la llei marca uns mínims, però l’ajuntament (equip de govern) hauria d’haver consultat als grups polítics de l’oposició i a la ciutadania de Patacona (especialment) i en general de tot el poble abans de negociar les condicions que posava a l’hora de redactar el projecte que han fet arribar a l’empresa”.

Des de Compromís per Alboraia, destaquen que a més, l’exposició pública es du al Ple amb informes dels tècnics del servei d’urbanisme, però no de serveis econòmics. En l’expedient consta que “Se da traslado a los Servicios económicos municipales la memoria de sostenibilidad económica, para su estudio” És a dir s’exposa quan serveis econòmics no s’han manifestat sobre la memòria de sostenibilitat econòmica (la que apareix en l’expedient és la feta per l’empresa)

Des de la Coalició també volen aclarir que “estem per la dignificació del sector però en el Ple extraordinari no es votava el projecte. A més eixa dignificació no necessàriament ha de passar pel projecte que planteja el Pri que es posarà en exposició pública. Que a l’hora de definir com a dignificar el sector de Vinival s’haurà de tindre en compte el poble que volem els veïns-es de Patacona i de la resta del poble, en qüestions tan importants com edificabilitat, comunicacions, trànsit, etc.