La Pobla de Farnals cedeix terreny municipal a la Parròquia de Sant Josep per a ampliar el cementeri

El Ple de l’Ajuntament de La Pobla va acordar (amb l’abstenció del Partit Popular) la cessió a la Parròquia Sant Josep d’un terreny de 391 metres annex al cementeri per a la seua ampliació. Es tracta d’una cessió directa per a la construcció de nous nínxols. “Malgrat no ser de propietat municipal des de 1989, s’ha determinat que aquesta era la solució més idònia per a solucionar un problema de molts anys enrere per al qual no s’havia posat solució”, explica l’alcalde, Enric Palanca.

 

“Ha sigut un procés de més de set anys, en el qual hem hagut de modificar el Pla General d’Ordenació Urbana, executant un Pla Especial que ja va ser presentat en 2018 a la Generalitat Valenciana”, ha assegurat l’alcalde. “També ha sigut costós determinar la titularitat d’aquests terrenys, que finalment s’han qualificat de municipals i han pogut ser cedits de manera directa a la Parròquia, que serà capaç, a la fi, de dur a terme la necessària construcció de nous nínxols”, ha declarat.

 

Ara, l’acord serà traslladat per l’Ajuntament a l’Arquebisbat perquè done el vist i plau. Després, la Parròquia podrà escometre l’ampliació del cementeri.