L’alumnat del taller de forja reprén amb normalitat el treball al Centre de Formació municipal “Les Palmeres” de Picassent

Les espurnes tornen a brollar al taller del Centre de Formació “Les Palmeres”. I és que, fa només uns dies, i així durant tres jornades a la setmana, dilluns, dimecres i divendres, el grup que conforma este taller d’ocupació ha tornat a la seua activitat per reprendre la formació pràctica que va començar el passat mes de gener i que es va vore interromput davant la pandèmia global sanitària provocada pel Covid19.
Per altra banda, la part teòrica la realitzen des de casa, cada dimarts i dijous, amb els continguts teòrics tutoritzats per un equip docent especialista en la matèria.
L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, es troba optimista per este fet i manifesta que “Ara, l’objectiu és tornar poc a poc a la normalitat i que l’alumnat d’este taller continue amb el període d’aprenentatge amb l’ofici de la forja”.
Cal assenyalar que en esta especialitat, emmarcada dins de la proposta Picassent gestiona, participen 10 persones majors de 25 anys les quals, en el moment de la inscripció es trobaven en l’atur i que estan en possessió del Graduat, l’E.S.O, el Certificat de professionalitat de nivell 2 o una titulació superior (FPI, II, Diplomatura, Llicenciatura).
Esta formació, juntament amb altres dos administratives on participen 20 persones més, tenen una duració d’un any i contemplen un pressupost total de 711.164’40 €, cofinançats pel Ministeri de Treball, la Generalitat i el propi Ajuntament.