Rafelbunyol destina 75.000 euros als pressupostos participatius

El Ple de l’Ajuntament aprovà ahir per unanimitat les bases reguladores i el calendari de la III Edició dels Pressupostos Participatius de Rafelbunyol per als quals s’han reservat 75.000 € del pressupost municipal de l’exercici 2023.
Una important quantia que un any més es deixa en mans del veïnat perquè decidisca com s’inverteixen en programes, activitats, obres o infraestructures.
«Continuem apostant perquè siga la ciutadania qui decidisca qué fer amb una part del pressupost municipal» afirma Fran López, alcalde de Rafelbunyol. «Cada vegada la participació dels veïns i veïnes és més rellevant en el govern i la gestió de l’Ajuntament, per això sempre que tenim oportunitat involucrem a la ciutadania en la definició de les polítiques locals, obtenint una resposta immillorable, la qual cosa demostra que som un poble actiu i implicat en el desenvolupament i millora de Rafelbunyol».
Davant la II Edició dels Pressupostos Participatius de Rafelbunyol 2021-2022, que foren exclusivament socials, aquests tornen el seu caràcter global i, com a novetat, enguany també se sotmetran a votació popular les propostes ciutadanes presentades durant l’any passat, que complien amb els requisits establerts perquè una proposta fóra vàlida, però no tenien el caràcter social que es demanava.
Una altra novetat important és que, en el cas que una de les propostes ciutadanes a incloure en el Llistat de les propostes a executar amb el pressupost municipal de 2023 per ser una de les més votades, faça referència a un espai o infraestructura contemplat en una altra proposta ciutadana ja inclosa en el mencionat llistat, serà ignorada i s’inclourà la següent per nombre de vots, amb la finalitat de poder donar major cobertura a les diferents necessitats veïnals.
De la mateixa manera, i per tal d’afavorir la implementació de diverses propostes ciutadanes, s’ha establit que el cost d’execució de les iniciatives veïnals referents a programes i activitats no podrà excedir de 20.000 €, podent arribar fins a 30.000 € els projectes ciutadans d’obres i infraestructures, en soler tindre aquests costos d’execució més elevats.
El procés, com ja és habitual, es canalitzarà de manera online mitjançant el Portal de Participació Ciutadana de Rafelbunyol (https://rafelbunyol.governalia.es/participacio/), encara que es continuaran duent a terme les actuacions presencials d’informació, assistència i suport que permeten facilitar la participació del veïnat i minvar els biaixos participatius derivats de la bretxa digital tant d’ús com d’accés.