Rafelbunyol dona un pas més en la lluita contra la prostitució i l’explotació sexual

L’Ajuntament de Rafelbunyol ha aprovat per unanimitat en ple la tramitació inicial de l’ordenança municipal abolicionista de la prostitució i l’explotació sexual.

La finalitat d’aquesta ordenança és promoure en l’àmbit municipal l’erradicació de la prostitució i altres formes d’explotació sexual amb la finalitat de protegir els drets de les víctimes del sistema prostitucional. L’ordenança contempla mesures de caràcter jurídic i recursos psicosocials per a defensar i protegir les dones víctimes de prostitució i d’explotació sexual i garantir la convivència en l’espai públic de manera que tota la ciutadania puga exercir lliurement els seus drets.

«Continuem treballant en pro de la igualtat entre homes i dones. Amb l’aprovació inicial d’aquesta ordenança fem un pas més amb el ferm objectiu d’eliminar i erradicar la prostitució i l’explotació sexual» afirma Fran López, alcalde de Rafelbunyol.

En aquesta ordenança es considera víctimes de violència de gènere a totes les dones en situació de prostitució. Se sanciona la demanda de prostitució i la publicitat que promoga el consum de prostitució com a causa principal de l’existència d’aquesta i proposa mesures que van més enllà de l’àmbit sancionador com la incorporació d’un enfocament integral i inclusiu que garantisca la defensa i la protecció de totes les dones en situació de prostitució. Amb aquesta regulació avancem amb dos dels objectius contemplats al Pla d’Igualtat Municipal previstos per a 2023 i 2025.

«Aquesta ordenança aborda la prostitució com un fenomen que vulnera de manera directa els drets fonamentals i les llibertats de les dones en situació de prostitució. Té una part sancionadora, que en cap cas recaurà sobre les víctimes, és a dir, sobre les persones en situació de prostitució, però a més inclou mesures per a les dones en aquesta situació perquè puguen accedir a serveis i recursos, amb accions de suport social, formatiu, laboral o residencial, totes elles integrades en el nostre II Pla Contra la Violència de Gènere» declara Alicia Piquer, regidora d’Igualtat.