Silla ha atés en l’estiu a 55 menors amb el programa contra la pobresa infantil

La Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Silla es va adherir a la convocatòria del Programa d’atenció de necessitats i inclusió social a menors i les seues famílies en el període estival de 2016, convocat per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusive de la Generalitat Valenciana. La cobertura poblacional ha sigut de 30 famílies i els usuaris han sigut 55 menors en edats compreses entre els 3 i 18 anys.

Aquest programa està orientat a lluitar contra la pobresa infantil i, per això, es va prestar l’atenció de necessitats fonamentals dels menors, com és l’alimentació bàsica, i prioritzant la seua inclusió social amb activitats lúdiques i d’oci al municipi.

La previsió de sol·licituds inicialment va ser de 60 places i es va sol·licitar a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives el finançament per a cobrir la despesa. La subvenció va ser per a 36 alumnes i per a cobrir la diferència s’ha sol·licitat a la Diputació de València una subvenció, convocada a l’efecte, que cobrirà fins el 100% de l’import total.

L’objectiu primordial d’aquesta convocatòria s’ha centrat a ajudar a les famílies per a cobrir les seues necessitats bàsiques durant el període estiuenc, realitzant una intervenció social, que es desenvolupen amb famílies o unitats de convivència en situació de privació material severa,  garantint la prevenció i l’eliminació de qualsevol motiu de marginació o desigualtat social, especialment els col·lectius més vulnerables, com són, els menors d’edat, que pertanyen a famílies en risc d’exclusió social per diferents motius, entre altres, la mancança de recursos econòmics.

Les activitats que s’han realitzat han tingut dues vessants. Una primera destinada a l’alimentació dels menors i que ha  consistit en la recollida d’aliments per a dinar i sopar, amb un menú compost de dos plats, pa i postres. L’altra vesant, dirigida a l’atenció d’activitats complementàries de temps lliure, socials, culturals, recreatives, cíviques i educatives, amb la col·laboració de la Regidoria d’Infantesa i Joventut. Els menors han assistit al campus esportiu, al campament d’estiu, a l’escola d’estiu i a la piscina municipal, on han estat atesos per monitors, de dilluns a divendres, en horari de matí.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *