Alaquàs obri una borsa de treball per a la contractació d’un treballador social

Els interessats en ocupar el càrrec de treballador/a social hauran d’estar graduats o diplomats en treball social, gestió i intervenció en programes sociocomunitaris d’índole local, autonòmica o estatal; programes d’informació de gestió de recursos socials, gestió d’ajudes econòmiques, renda garantida de ciutadania, mesures judicials en medi obert, seguiment i prevenció d’absentisme escolar, servei d’atenció a la dependència, intervenció amb menors i famílies.

Les funcions principals del tècnic/a d’ocupació seran les d’ajudar a les persones aturades en la seua recerca personal de treball, així com aconseguir incorporar al món laboral a les persones de col·lectius desafavorits i ensenyar a utilitzar les noves tecnologies a l’esmentada recerca.

La plaça per a tècnic/a en acció sociocomunitària requereix llicenciatura en psicologia, pedagogia o psicopedagogia i es realitzaran tasques d’atenció a menors i famílies a l’entorn escolar, així com la coordinació i execució de programes amb el departament de Benestar Social (mediació, atenció a famílies, seguiment escolar, prevenció d’absentisme escolar, atenció a les diferents problemàtiques escolars, entre altres).

El període de presentació d’instàncies és del 12 al 21 de juliol i les bases i instàncies per a cadascun dels llocs de treball es poden consultar a www.alaquas.org.

 

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *