Els locals que contracten personal per a les seues terrasses a Alaquàs seran bonificats

L’Ajuntament d’Alaquàs bonificarà els locals que contracten personal per a les seues terrasses ubicades en via pública així com les empreses que facen ús d’energies renovables. Es tracta de dues modificacions puntuals de les Ordenances Fiscals per a 2016 aprovades el passat mes de novembre per unanimitat del Ple de la Corporació Municipal.

 

Aquestes modificacions aprovades en els últims dies vénen a enfortir l’aposta clara i decidida de l’Ajuntament per la creació d’ocupació i la baixada d’impostos. L’Alcaldessa d’Alaquàs, Elvira García Campos, ha recordat que aquesta iniciativa segueix la línia de la “política d’ocupació i treball duta a terme en els últims anys per aquest Ajuntament en la qual el foment del treball i l’ajuda a les empreses han estat objectius primordials i que se sumen a altres iniciatives com la posada en marxa de la Borsa de Treball a través de la qual s’han contractat un total 420 persones, l’organització de cursos de formació per a l’ocupació o la baixada d’impostos entre altres”.

 

A través d’aquestes modificacions, l’Ajuntament d’Alaquàs aplicarà bonificacions que podran arribar al 50% en la taxa per ocupació de la via pública per a taules i cadires als locals que contracten treballadors per a les seues terrasses. El percentatge de reducció dependrà del tipus i nombre de contractació.

 

Pel que fa l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), l’Ajuntament bonificarà les empreses que utilitzen o produeixen energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració. Aquestes bonificacions podran ser del 50%.

 

Junt a aquestes modificacions, les Ordenances Fiscals per a 2016 contemplen també la bonificació a les empreses que generen llocs de treballs. L’Ajuntament d’Alaquàs incentivarà la creació de treball bonificant totes aquelles obres de construcció o reforma que duguen aparellades la creació d’ocupació. En aquest sentit, el Consistori contempla una bonificació en l’Impost de Construcció, Instal·lacions i Obres (ICIO), que podrà arribar a ser de fins un 75% tot i depenent dels llocs de treballs que es generen. També es podran beneficiar d’aquestes ajudes els autònoms. A més, s’aplicarà també una bonificació d’aquesta taxa que podrà arribar als 1.500 euros per a aquelles llicències d’obres que fruït del Pla General d’Ordenació Urbana, necessiten d’un estudi d’intervenció arqueològica.

 

Les modificacions de les Ordenances Fiscals contemplen també noves bonificacions en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE). Cal destacar que totes les empreses ubicades als polígons industrials d’Alaquàs tindran una reducció del 5% en la seua quota municipal i que totes les empreses que generen ocupació tindran una bonificació d’aquest impost que pot arribar fins el 50%. En el cas d’empreses de nova creació, s’incrementen respecte al passat any les bonificacions per al tercer, quart i cinqué any d’activitat i s’incorpora també una bonificació d’aquest Impost per a aquelles empreses que estableixquen un pla de transport amb l’objecte de reduir el consum d’energia i les emissions causades pel desplaçament al lloc de treball.

 

Pel que fa a la taxa d’atorgament per llicència, l’Ajuntament ha aprovat reduir-la en un 25% en el cas d’activitats innòcues o de declaració responsable.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *