La Mancomunitat de l’Horta Nord convoca la selecció de personal per als seus serveis socials

La Mancomunitat de l’Horta Nord es troba desenvolupant dos processos de selecció de personal per a millorar els serveis que l’entitat oferix. Per una banda, s’ha convocat una borsa de treball d’assessor o assessora jurídica en matèria de serveis socials, per a cobrir les necessitats de cobertura temporal en base a la subvenció dels organismes competents. Les persones interessades poden presentar la seua candidatura fins al pròxim dilluns 11 de juny, i el principal requisit és posseir la titulació de llicenciatura o grau en Dret. La persona seleccionada realitzarà tasques d’intervenció en programes de família i iniciativa social, inserció, atenció a persones immigrants, així com programes específics d’igualtat i de desprotecció en la infància i adolescència.

Podeu consultar les bases específiques de la convocatòria en el següent enllaç:

http://www.mhnord.es/sites/default/files/documents/field_collection_item/883/bases_bolsa_asesor_juridico_firmadas.pdf

Per altre costat, fins al 26 de juny es poden presentar les instàncies per a participar en la selecció d’un treballador o treballadora social mitjançant el sistema de concurs-oposició, on a més de la realització d’un examen es valorarà l’experiència professional, els cursos de formació i perfeccionament i el grau de coneixement del valencià. Obtindrà la plaça la persona que més puntuació obtinga en el procés, mentre que la resta de candidats i candidates que hagen aprovat l’oposició formaran part d’una borsa per a cobrir llocs de treball labora o de funcionariat interí. En el següent enllaç trobareu les bases de la convocatòria i el temari de l’examen:

http://www.mhnord.es/sites/default/files/documents/field_collection_item/1513/bases-tra-soc.pdf

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *