Manises Innova premia la iniciativa, la innovació i la creativitat empresarial

L’objecte de la convocatòria és premiar, fomentar i reconèixer els valors basats en la iniciativa, innovació, creativitat i desenvolupament empresarial, afegint una especial èmfasi a la innovació de base tecnològica en qualsevol sector productiu, comercial o de serveis.

Els premis Manises Innova consistiran en tres distincions Or, Plata i Bronze amb les següents dotacions econòmiques respectivament 1.000€, 750€ i 500€.

Totes les empreses amb domicili social i/o fiscal a Manises, podran concórrer a aquesta convocatòria siga el que siga el sector productiu, comercial o de serveis al que pertanguen. També podran concórrer aquelles empreses que no tinguen el domicili social i/o fiscal en el municipi però sí tinguen un centre de treball en el mateix.

D’altra banda, es reconeixerà la labor d’entitats i organismes públics o privats que desenvolupen accions encaminades a fomentar o difondre els valors de la cultura innovadora en l’entorn socioeconòmic de Manises, concedint-los el Guardó Manises INNOVA ENTITATS, amb una dotació econòmica de 300 €.

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà a la publicació de les bases i finalitzarà el dia 31 de desembre de 2015. Es podran presentar en tots els punts de Registre de l’Ajuntament de Manises o per correu electrònic al cdte@emanises.es

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *