Manises multarà la permanència continuada de gossos i gats en les terrasses i balcons

L’Ajuntament de Manises, a través de la Regidoria de Salut Pública, ha elaborat i aprovat en l’últim ple, celebrat el 26 d’abril, una ordenança que alberga els principis bàsics de respecte, defensa, protecció, higiene i salubritat dels animals de companyia de Manises, i amb la qual es pretén augmentar la sensibilitat col·lectiva cap als comportaments més humanitaris i propis d’una societat solidària i moderna. Una nova normativa completament necessària, ja que suposa la derogació de l’antiga ordenança reguladora municipal sobre tinença d’animals aprovada en 1996.

A més d’actualitzar aquesta ordenança a les circumstàncies actuals, la presència d’animals de companyia al municipi, especialment al nucli urbà, està plantejant al consistori un gran nombre de problemes higiènic-sanitaris, econòmics i mediambientals.

És per això que amb aquesta nova ordenança s’obligarà als propietaris d’animals, quan transiten per la via pública, a anar proveïts en tot moment de corretja o cadena per a la subjecció de l’animal, boç en el cas que siga obligatori, borses per a la retirada d’excrements, recipient per a diluir les miccions, i la Targeta Censal per a la identificació de l’animal (obligada per a tots els animals que residisquen a Manises), així com la Llicència Municipal de tinença en el cas d’animals potencialment perillosos.

Les infraccions d’aquest nou reglament es classifiquen en lleus, greus i molt greus, sent sancionades amb una multa en metàl·lic de 50 a 600 €, de 601 a 6.000 € i de 6.001 a 18.000 €, respectivament. D’altra banda, es contemplaran com infraccions lleus penalitzades amb 150 € la primera vegada, 250 € la segona, i passarà a considerar-se greu a partir de la tercera, les següents faltes: no retirar els excrements, no diluir les miccions, no portar la Targeta Censal, la Llicència Municipal de tinença d’animals perillosos, el gos lligat, borses per a la retirada d’excrements i difusor per a diluir les miccions.
També es prohibeix la permanència continuada de gossos i gats en les terrasses i balcons dels pisos. Els propietaris seran sancionats si el gos o el gat lladra o maula habitualment durant la nit, així com si l’animal roman a la intempèrie en condicions climatològiques adverses a la seua pròpia naturalesa o si el seu lloc de refugi les empitjora.

La regidora de Salut Pública de l’Ajuntament de Manises, Mª Irene Camps, ha assegurat que «respon a la demanda de la ciutadania actualitzar l’ordenança sobre protecció i tinença d’animals, ja que no s’actualitzava des de fa 22 anys, temps en el qual sense dubte han canviat les circumstàncies relacionades amb la tinença d’animals. Amb aquesta ordenança pretenem, entre altres moltes coses, atallar el problema dels excrements als carrers, que s’ha convertit en un conflicte d’higiene i salut pública. Un assumpte al qual ja vam respondre amb diferents campanyes de conscienciació, i ara ens dotem d’un sistema sancionador d’acord a la problemàtica actual amb multes fins als 6.000 € en els casos de reiteració. Per això, estem segurs que, amb aquests mitjans i la col·laboració dels veïns i veïnes, aconseguirem millorar el benestar tant de la ciutadania com dels nostres animals. D’altra banda, també continuem oferint cursos gratuïts d’educació canina i donant borses per als excrements amb l’objectiu de fomentar el censat d’animals».

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *